کارگزاری آبان
1401/06/02
07:26
📊#کاما اطلاعیه 1401/06/01 *باما* افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع تعهد:صدور تضمین در وجه شرک...

📊#کاما


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱


*باما*


افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع تعهد:صدور تضمین در وجه شرکت توسعه معادن روی ایران بابت قرارداد بین شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب(شرکت فرعی باما) و شرکت توسعه معادن روی ایران


تاریخ پذیرش تعهد:۱۴۰۱/۰۶/۰۱


مبلغ تعهد:۴,۲۳۵,۰۰۰ میلیون ریال


شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها:صدور تضمین در وجه شرکت توسعه معادن روی ایران بابت قرارداد بین شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب(شرکت فرعی باما) و شرکت توسعه معادن روی ایران به مبلغ ۴.۲۳۵.۰۰۰ میلیون ریال
انتهای خبر

0
0