بورس۲۴
1401/03/09
17:08
«کسرام» از ۴ خط تولید جدید رونمایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام اعلام نمود دستگاه شامل ۴ خط تولید اتوماتیک توالت فرنگی به مقصود مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید توالت فرنگی به ظرفیت ۲۶۰۰ تعداد در ماه پس از طراحی و تجهیز، در فروردین ماه ۱۴۰۱ فرایند نصب و تجهیز آن تکمیل گردید.

«کسرام» از 4 خط تولید جدید رونمایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام اعلام نمود دستگاه شامل ۴ خط تولید اتوماتیک توالت فرنگی به مقصود مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید توالت فرنگی به ظرفیت ۲۶۰۰ تعداد در ماه پس از طراحی و تجهیز، در فروردین ماه ۱۴۰۱ فرایند نصب و تجهیز آن تکمیل گردید و پس از گذراندن تولید آزمایشی از تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۰۹ به بهره‌برداری کامل رسیده ‌است. بهای تمام شده تجهیزات فوق به مبلغ ۹۶.۳۷۱ میلیون‌ریال می‌باشد. تجهیزات فوق مربوط به مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید می‌باشد که منجر به کاهش وابستگی به منابع انسانی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصولات و تولید بیشتر توالت فرنگی به میزان ۱۰۰ عدد در روز خواهد شد.

کسرام
انتهای خبر

0
0