کارگزاری آبان
1400/06/16
10:23
📈محصولات شیمیایی نیز با افت قیمت داد و ستد می شوند.#پترول #نوري #آريا #شگويا #شصدف #فارس #شاراك #بوعلي #تاپيكو #شيران #پارس #شفن #كلر #زاگرس منفی و...

📈محصولات شیمیایی نیز با افت قیمت داد و ستد می شوند.#پترول #نوری #آریا #شگویا #شصدف #فارس #شاراک #بوعلی #تاپیکو #شیران #پارس #شفن #کلر #زاگرس منفی و متعادل اند.#شکربن, #قرن, #شدوص, #شکلر و #شاملا مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0