کارگزاری آبان
1399/08/18
13:38
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,240,485 22401.08 واحد منفی ارزش بازار 47,149,708 میلیارد ریال ارزش معاملات 22,885 میلیارد ریال حجم معاملات 2.347 میلیارد ...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۲۴۰,۴۸۵


۲۲۴۰۱.۰۸ واحد منفی


ارزش بازار ۴۷,۱۴۹,۷۰۸ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۲,۸۸۵ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۳۴۷ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فملی ۲۲۱۰ واحد منفی


کگل ۱۴۶۵ واحد منفی


فولاد ۱۴۲۷ واحد منفی


خودرو ۱۲۶۷ واحد منفی


وبملت ۱۲۵۰ واحد منفی


پارس ۱۰۴۷ واحد منفی


شتران ۱۰۴۴ واحد منفی
انتهای خبر

0
0