کارگزاری آبان
1401/05/30
11:03
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 570 میلیون سهم شستا 211 میلیون سهم دی 189 میلیون سهم خودرو 149 میلیون سهم های_وب 125 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۵۷۰ میلیون سهم


شستا ۲۱۱ میلیون سهم


دی ۱۸۹ میلیون سهم


خودرو ۱۴۹ میلیون سهم


های_وب ۱۲۵ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0