کارگزاری آبان
1399/10/09
15:21
📊#فافزا اطلاعیه 99/10/09 *فولاد افزا سپاهان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم اجرای افزایش سرمایه ۹۰۰۰۰ به ۱۵۰۰۰۰میلیون ریال- گر...

📊#فافزا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۰۹


*فولاد افزا سپاهان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم اجرای افزایش سرمایه ۹۰۰۰۰ به ۱۵۰۰۰۰میلیون ریال- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0