نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/19
09:49
#شپنا #شبندر #شبریز منفی و عرضه های این سه سهم بسیار ارزنده هست .

#شپنا


#شبندر


#شبریزمنفی و عرضه های این سه سهم بسیار ارزنده هست .انتهای خبر

0
0