کدال۳۶۰
1399/11/14
15:49
#ساوه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 30/12/1399- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت...

#ساوه


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سیمان ساوهشرح رویداد:


با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۳۰۸/۹۷۶ میلیارد ریال و سود هر سهم به مبلغ ۵۰۹۱ ریال محقق گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۵:۴۹:۴۸ (۷۱۹۴۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0