نوآوران امین
1401/02/08
20:55
سیمان دورود(#سدور) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره م...

سیمان دورود(#سدور)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۴۶۹,۱۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۳۲,۰۱۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۰۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0