بورسینه
1399/09/23
09:19
📌افت ۱۱هزار واحدی نماگر بورس در ۱۰ دقیقه آغازین معاملات امروز 🔹شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵هزار واحد قرار گرفته است. ...

📌افت ۱۱هزار واحدی نماگر بورس در ۱۰ دقیقه آغازین معاملات امروز🔹شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۵هزار واحد قرار گرفته است.🔹#وپارس، #ونیکی و #وکار بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #فملی، #شستا و #شپنا بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.


#بورسینه
انتهای خبر

0
0