کدال۳۶۰
1399/10/09
14:50
#کچاد اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ▪️ شرکت معدنی و صنعت...

#کچاد


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
▪️ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۶۶٪ در این دوره به ازای هر سهم ۸۷۶ ریال سود محقق کرده است.▪️ «کچاد» با سرمایه ثبت شده ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۸,۶۳۶,۹۹۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۴:۴۹:۵۳ (۷۰۷۰۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0