کدال۳۶۰
1399/08/24
20:54
#دی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت بانک دی 1399-08-24 20:54:50 (691867) ➖➖➖➖⬇️...

#دی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت بانک دی
۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۲۰:۵۴:۵۰ (۶۹۱۸۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0