سهم گلچین
1399/08/18
10:08
اطلاعات_بازار شاخص کل 1,247,678 15207.68 واحد منفی ارزش بازار 47,419,594 میلیارد ریال ارزش معاملات 8,391 میلیارد ریال حجم معاملات 985 میلیون سهم
اطلاعات_بازار
شاخص کل ۱,۲۴۷,۶۷۸
۱۵۲۰۷.۶۸ واحد منفی
ارزش بازار ۴۷,۴۱۹,۵۹۴ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۸,۳۹۱ میلیارد ریال
حجم معاملات ۹۸۵ میلیون سهم

انتهای خبر

0
0