کانال افزایش سرمایه
1400/01/15
12:06
#زگلدشت #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 200,000 میلیون ریال 🔺 میزان افز...

#زگلدشت #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۵۰۰٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال▪ اندوخته ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۲۱:۴۹مشاهده اطلاعیه🔗🔽🔽🔽⤵️


──────╰┅─────┅╯

انتهای خبر

0
0