پایگاه خبری انتخاب
1399/08/26
16:02
واکسن شرکت مدرنا ۹۴.۵ درصد در مقابله با کرونا موثر است یک شرکت آمریکایی اعلام کرد، واکسنی ساخته که در مقابله با ویروس کرونا موفقیت ۹۴.۵ درصدی نشان...

واکسن شرکت مدرنا ۹۴.۵ درصد در مقابله با کرونا موثر استیک شرکت آمریکایی اعلام کرد، واکسنی ساخته که در مقابله با ویروس کرونا موفقیت ۹۴.۵ درصدی نشان داده استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SBt


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0