نوآوران امین
1401/01/31
19:42
آ.س.پ(#آ س پ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 1177 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1...

آ.س.پ(#آ س پ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۷۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۶,۸۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۷۲۶,۳۷۵ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۸۴ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۱۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0