بتاسهم
1399/08/12
11:19
سهامداران #فارس بخوانند : تضمین 20 درصد سود ثابت تا اسفند ماه معاون مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس در گفت و گو با همفکران اخبار مهم این مج...

سهامداران #فارس بخوانند : تضمین ۲۰ درصد سود ثابت تا اسفند ماهمعاون مالی و سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس در گفت و گو با همفکران اخبار مهم این مجموعه را اعلام کرد و از سود بدون ریسک ۲۰ درصدی سهامداران فارس تا پایان سال جاری با بیمه سهام خبر داد.


محبی فرگفت: سهام هلیدنگ خلیج فارس توسط صندوق بازارگردانی این مجموعه و با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بیمه شده است. به این ترتیب که هر سرمایه گذاری که امروز این سهام را به همراه اوراق تبعی آن بخرد تا ۱۳ اسفند ماه می تواند سود بدون ریسک ۲۰ درصدی را کسب کند و در ۱۳ اسفند ماه هر اتفاق مثبت یا منفی هم در بازار رخ بدهد این سهم در قیمت ۱۴۵۰ تومان بیمه شده و سرمایه گذار یک سود بدون ریسک و ثابت ۲۰ درصدی خواهد داشت.


وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران دقت کنند سهام فارس و پترول با انتشار اوراق تبعی از سوی بازارگردان خود بیمه شده اند ، گفت: این دو سهم طی ۴ ماه می توانند سود بدون ریسک ۲۰ درصدی برای سرمایه گذاران خود داشته باشند.


وی در ادامه با اشاره به خبرهای مثبت هلدینگ خلیج فارس ،گفت: بهترین خبر برای این گروه، گزارش های ۶ ماهه شرکت های زیرمجموعه آن است که در حال انتشار هستند.


به گفته وی گزارش های ۶ ماهه نشان می دهد همه شرکت های اصلی زیرمجموعه فارس از برنامه ها جلوتر هستند و اکثر آنها سود پیش بینی شده سال ۹۹ را در ۶ ماهه محقق کردند که نشان از عملکرد بسیار خوب و سودآوری بالای آنها دارد.


وی با تاکید بر اینکه سه پروژه مهم این مجموعه امسال به درآمد زایی رسیده و دیگر هزینه ای برای فارس ندارند، گفت: بید بلند در مدار تولید قرار گرفته، پتروشیمی لردگان هم تولید خود را شروع کرده وطی سال جاری پتروشیمی ایلام هم به مدار تولید وارد می شود که هر سه این مجموعه ها برای فارس از امسال درآمدزا خواهند بود.


محبی فر وضعیت تولید را در فارس و زیرمجموعه ها بسیار خوب دانست و تاکید کرد: همه برنامه های این مجموعه محقق شده و به تبع سودآوری و عملکرد خوب شرکت های زیرمجموعه ، سوداوری هلدینگ خلیح فارس هم به عنوان شرکت اصلی رشد دارد.


وی به برنامه ریزی برای ورود سه شرکت زیرمجموعه فارس به بازار سرمایه در سال جدید هم اشاره کرد و افزود: پتروشیمی بوعلی سینا در بورس درج شده، پتروشیمی اروند در مراحل درج قرار دارد و پس از آن برنامه برای درج و پذیرش پتروشیمی بندرامام را داریم که هلدینگ خلیج فارس از محل عرضه سهام این شرکت ها نیز سود شناسایی خواهد کرد.

انتهای خبر

0
0