بولتن اقتصادی
1399/11/14
21:05
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران: دولت بایدن فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را ادامه نخواهد داد تلاش خواهد کرد که از طریق دیپلماسی، ا...

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران:دولت بایدن فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را ادامه نخواهد دادتلاش خواهد کرد که از طریق دیپلماسی، ایران را تحت فشار قرار دهد.

انتهای خبر

0
0