بولتن اقتصادی
1400/05/27
01:12
ترکیه بالای ۸۴ میلیون دوز واکسن به شهروندانش تزریق کرده‌است ▫️تا کنون 84 میلیون و 547 هزار و 410 دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شده است. ▫️در این...

ترکیه بالای ۸۴ میلیون دوز واکسن به شهروندانش تزریق کرده‌است▫️تا کنون ۸۴ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۴۱۰ دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شده است.▫️در این بین ۴۴ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۵۸۵ نفر دوز اول، ۳۳ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۹۳۳ نفر دوز دوم و ۷ میلیون و ۱۸ هزار و ۴۶۳ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

انتهای خبر

0
0