اسمارت بورس
1399/12/06
14:36
#شنفت نفت پارس گزارش فعالیت ماهانه 🔻 کاهش (۱۳.۳۲) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته ♦️رشد ۱۰۰.۳۵ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهم...

#شنفت


نفت پارس


گزارش فعالیت ماهانه🔻 کاهش (۱۳.۳۲) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته♦️رشد ۱۰۰.۳۵ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸♦️رشد ۶۰.۰۴ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته♌️انتهای خبر

0
0