ایبنا
1399/08/25
14:12
🎙#گفتگو | تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر اقتصاد حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: 🔸اگر درآمدهای نفتی ما منجر به تولید شود و ب...

🎙#گفتگو | تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر اقتصادحمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:🔸اگر درآمدهای نفتی ما منجر به تولید شود و به بخش های مولد اختصاص یابد، محرک دیگر بخش های اقتصاد باشد و منجر به جهش صادرات شود، می توان گفت بهترین مسیر را رفته ایم که نیازمند احیای روابط بین المللی با دنیا هستیم.🔹بیشتر مشکلات ناشی از اقتصاد بیمار کشور است که براساس درآمدهای نفتی شکل گرفت، براساس برنامه ریزی هایی که در سال گذشته به طور جدی صورت گرفت، مقرر شد بر مدار اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم و درآمدهای صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. این روند تا حدودی آغاز شد، اما بروز بیماری کرونا اختلالاتی را در این بخش ایجاد کرد.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۱۹۶۱۶/انتهای خبر

0
0