آواتحلیل
1400/09/07
18:04
#بررسی_گزارش_کدال #کگهر ✅ کگهر با سال مالی منتهی به آذر، با 3084 میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد و رکورد مهر ماه خود را 16 درصد ارتقا داد...

#بررسی_گزارش_کدال #کگهر✅ کگهر با سال مالی منتهی به آذر، با ۳۰۸۴ میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد و رکورد مهر ماه خود را ۱۶ درصد ارتقا داد. فروش شرکت نسبت به متوسط ده ماه گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است.✅ مقدار فروش شرکت در آبان بالغ بر یک و نیم میلیون تن بوده که ۱۲ درصد نسبت به مهرماه رشد نشان می دهد و ۳۸ درصد بالاتر از متوسط ده ماه گذشته است.✅ نرخ فروش گندله ۲ درصد و کنسانتره سنگ آهن ۵ درصد نسبت به مهر ماه رشد داشته اند. تغییر نرخ این دو محصول نسبت به متوسط ماههای گذشته به ترتیب ۲ و ۳۹ درصد گزارش شده است.✅ مجموع فروش شرکت در یازده ماه طی شده از سال مالی قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.📉 آخرین قیمت سهم برابر با ۴۵۳۳۷ ریال بوده و در یک ماه گذشته ۲ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0