بورس۲۴
1400/12/05
09:45
فروش ۱۱ ماهه «زفکا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.

فروش 11 ماهه «زفکا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و دامداری فکا گزارش فعالیت ماهانه ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۴۶۶ میلیون تومان فروش داشت.که ۴۸ میلیارد تومان مربوط به همین ماه می باشد.


زفکا
انتهای خبر

0
0