سیگنال یاب روزانه
1399/09/23
10:06
این بازار بدون بزرگانش جایی نمیره که اگه بره میشه همون داستان پروژه کردن سهمهای کوچیک و حباب و ...

این بازار بدون بزرگانش جایی نمیره که اگه بره میشه همون داستان پروژه کردن سهمهای کوچیک و حباب و ...


انتهای خبر

0
0