پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
13:51
واکنش اسلامی به اظهارات گروسی: 🔹تمام فعالیت‌های خود را با هماهنگی آژانس دنبال کرده ایم 🔹 موارد ادعایی، مکان‌های ادعایی و مدارک ادعایی، ساخته و پر...

واکنش اسلامی به اظهارات گروسی:


🔹تمام فعالیت‌های خود را با هماهنگی آژانس دنبال کرده ایم🔹 موارد ادعایی، مکان‌های ادعایی و مدارک ادعایی، ساخته و پرداخته ضد انقلاب و اسرائیل است؛ بار‌ها جوابش را گرفته اندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tsD


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0