کدال۳۶۰
1401/02/19
08:09
#ثفارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس 1401-02-19 08:09:46 ...

#ثفارس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۰۸:۰۹:۴۶ (۸۶۴۹۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0