پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
09:55
سازمان بنادر: 🔹هجوم مسافران به بنادر جنوبی صحت ندارد 🔹تصاویری که منتشر شده، مربوط به بهمن ماه سال گذشته در بندر هرمز است جزئیات در👇👇 entekhab.ir...

سازمان بنادر:


🔹هجوم مسافران به بنادر جنوبی صحت ندارد🔹تصاویری که منتشر شده، مربوط به بهمن ماه سال گذشته در بندر هرمز استجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eqD


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0