همفکران
1399/10/29
10:53
#کدال #شفاف_سازی #ثامید 📌نتايج برگزاري مزايده بر اساس نتایج به دست آمده تمام واحد های عرضه شده در مازندران و 9 واحد تجاری و اداری در پروژه قزو...

#کدال


#شفاف_سازی


#ثامید📌نتایج برگزاری مزایدهبر اساس نتایج به دست آمده تمام واحد های عرضه شده در مازندران و ۹ واحد تجاری و اداری در پروژه قزوین به فروش رسید.مبلغ مورد توافق :۹۰۰,۹۲۷ میلیون ریالانتهای خبر

0
0