مبین تحلیل
1399/08/25
10:06
#گزارش_بازار 🔸معرفی نمادهای که بعد از ریزش شاخص 2میلیونی بازار در تاریخ 19 مرداد تاکنون بیشترین بازدهی را داشته اند (بازدهی بیش از 50 درصد ) ➖➖➖➖

#گزارش_بازار🔸معرفی نمادهای که بعد از ریزش شاخص ۲میلیونی بازار در تاریخ ۱۹ مرداد تاکنون بیشترین بازدهی را داشته اند (بازدهی بیش از ۵۰ درصد )➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0