بورس۲۴
1400/12/22
10:20
مزایده «کسرام» به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام اعلام نمود قرارداد فروش اقلام و آهن آلات ضایعاتی به تناژ تقریبا ۳۰۰ تن به قرار کیلویی ۱۱۷،۰۰۰ ریال (معادل یازده هزار و هفتصد تومان) منعقد و نهایی گردید.

مزایده «کسرام» به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام اعلام نمود قرارداد فروش اقلام و آهن آلات ضایعاتی به تناژ تقریبا ۳۰۰ تن به قرار کیلویی ۱۱۷،۰۰۰ ریال (معادل یازده هزار و هفتصد تومان) منعقد و نهایی گردید.


شایان ذکر است با توجه به ضایعاتی بودن اقلام مورد اشاره، مبلغ دفتری اقلام مزبور یک ریالی می‌باشد و مبلغ فروش اقلام ضایعاتی تماما به عنوان درآمد غیرعملیاتی شناسایی و گزارش خواهد شد. مبلغ دقیق فروش پس از توزین اقلام ضایعاتی مشخص و آثار مالی آن در صورتهای مالی شناسایی و گزارش خواهد شد.


کی
انتهای خبر

0
0