کدال۳۶۰
1399/11/07
16:55
#سنوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 از محل واگذاری س...

#سنوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از محل واگذاری سهام ۷۳,۲۶۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۷۰۹۷٪ افزایش داشته است▪ سنوین با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۴۵۱,۶۷۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۴٪ به مبلغ ۳,۰۵۱,۷۵۳ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۶:۵۵:۰۹ (۷۱۵۸۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0