کانال کدال
1399/10/29
07:57
📊 نماد : دالبر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: البرز دارو ✅ تمام درصد های گزارش ...

📊 نماد : دالبر📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : البرز دارو✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۱۱+٪)


از مبلغ ۵,۶۵۷,۳۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۲۸۳,۶۸۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۴۶٪)


از مبلغ ۱,۹۸۶,۱۸۷ میلیون ریال به مبلغ ۲,۸۹۱,۱۸۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۲۳٪)


تحقق سود ۱,۳۱۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۵۴۵ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۳۴٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۵۵٪)


علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۲٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۱٪)


علت: افزایش جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #دالبر #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳:۱۷:۵۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0