کدال۳۶۰
1400/01/08
10:50
#حسیر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪️ شرکت ریل سیر کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 معادل 55,492 میلیون ریال از ...

#حسیر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪️ شرکت ریل سیر کوثر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۵۵,۴۹۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۸۸٪ افزایش داشته است.▪️«حسیر» با سرمایه ثبت شده ۶۰۲,۹۴۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۴۵,۲۶۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ افت داشته است.۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۰:۵۰:۲۹ (۷۳۱۸۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0