نوآوران امین
1401/05/31
13:48
رتبه بندی اعتباری پایا(#رتبه پایا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 206 درصدی درآمده...

رتبه بندی اعتباری پایا(#رتبه پایا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۰۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳,۳۱۵ میلیون ریال به مبلغ ۷۱,۳۰۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۵۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0