پایگاه خبری انتخاب
1399/09/03
18:59
وزیر بهداشت: 🔹 از ۴منبع ایران برای خرید ۱۸میلیون دوز واکسن کرونا استفاده کرده ایم 🔹 واکسن تولید داخل نیز، از روزهای آینده حداقل یکی از آنها کار ک...

وزیر بهداشت:


🔹 از ۴منبع ایران برای خرید ۱۸میلیون دوز واکسن کرونا استفاده کرده ایم🔹 واکسن تولید داخل نیز، از روزهای آینده حداقل یکی از آنها کار کلینیکال ترایال را روی مدل‌های انسانی شروع می کند
جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SUz


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0