بتاسهم
1400/12/29
10:35
#شزنگ در 3ماهه 428 ریال سود محقق کرده است و 27 میلیارد ریال سود عملیاتی و 11 میلیارد ریال سود خالص دارد

#شزنگ در ۳ماهه ۴۲۸ ریال سود محقق کرده است و ۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد


انتهای خبر

0
0