کدال۳۶۰
1401/03/17
13:23
#پاسا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ايران ياسا تاير و رابر - نماد: پاسا 1401-03-17 13:24:5...

#پاسا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر - نماد: پاسا۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۳:۲۴:۵۰ (۸۹۳۷۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0