کدال۳۶۰
1401/05/31
12:44
#اپال آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/10/30 شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس ب...

#اپال


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۲:۴۴:۴۵ (۹۲۷۳۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0