نوآوران امین
1399/10/29
12:18
قند هکمتان(#قهکمت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 29 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه ...

قند هکمتان(#قهکمت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۰۷,۶۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۶۳,۵۹۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۸ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۳۷۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0