سهم گلچین
1401/02/05
10:13
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,502,883 1832.74 واحد منفی ارزش بازار 59,792,234 میلیارد ریال ارزش معاملات 12,286 میلیارد ریال حجم معاملات 2.070 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۰۲,۸۸۳


۱۸۳۲.۷۴ واحد منفی


ارزش بازار ۵۹,۷۹۲,۲۳۴ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۲,۲۸۶ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۰۷۰ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


وامید ۱۴۸۶ واحد منفی


رمپنا ۹۷۴ واحد مثبت


شستا ۳۲۸ واحد منفی


خودرو ۲۹۵ واحد منفی


شتران ۲۵۶ واحد منفی


پارسان ۲۵۴ واحد منفی


شبندر ۲۳۶ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


کرمان ۲۵۶ میلیون سهم


شستا ۱۸۶ میلیون سهم


خگستر ۱۴۹ میلیون سهم


خساپا ۱۰۴ میلیون سهم


فاذر ۸۱ میلیون سهمانتهای خبر

0
0