کانال کدال
1399/11/07
10:00
📊 نماد : قچار 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال 🔸 سرمایه فعل...

📊 نماد : قچار📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
🔸 سرمایه فعلی: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۳۴۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها✳️ قیمت تیوریک سهم : ۱۶۶۴۱ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۷۳۲۲۴ (ریال) و افزایش سرمایه ۳۴۰ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۶۶۴۱ ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#قچار #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰۹:۵۳:۴۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0