کدال۳۶۰
1401/06/01
17:39
#کساوه معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا - نماد: کساوه 1401-0...

#کساوه


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا - نماد: کساوه۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۷:۳۹:۴۴ (۹۲۸۱۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0