آواتحلیل
1399/10/04
12:08
#بررسی_گزارش_کدال #فخوز ✅ فولاد خوزستان در آذر ماه به فروش 3225 میلیارد تومانی رسید که رشد 25 درصدی نسبت به آبان ماه و 46 درصدی نسبت به میانگین 8 ...

#بررسی_گزارش_کدال #فخوز✅ فولاد خوزستان در آذر ماه به فروش ۳۲۲۵ میلیارد تومانی رسید که رشد ۲۵ درصدی نسبت به آبان ماه و ۴۶ درصدی نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته داشته است (فروش آبان ۲۵۸۲ و میانگین ۸ ماه قبل ۲۲۰۶ میلیارد تومان بود).✅ فروش صادراتی شرکت در آذر ماه دو برابر ماه قبل بوده و به ۱۶۴۵ میلیارد تومان رسیده است. افزایش صادرات بیلت از ۳۲ هزار تن در آبان ماه به بیش از ۱۲۲ هزار تن در آذر ماه مهمترین دلیل این امر است. فروش صادراتی اسلب حدود ۱۰ هزار تن نسبت به ماه قبل کاهش داشته و ۳۰ هزار تن گزارش شده است. نرخ فروش صادراتی بیلت در حدود ماه قبل و نرخ صادراتی اسلب حدود ۶ درصد رشد داشته است. نرخ فروش داخلی بیلت اندکی کمتر از ماه قبل و حدود ۹۸۰۰ تومان گزارش شده است.✅ فخوز در سه ماهه سوم ۹۶۶۷ میلیارد تومان فروش داشت که در سه ماهه اول و دوم به ترتیب ۴۸۰۹ و ۶۴۰۲ میلیارد تومان بود.✅ جمع فروش دوره نه ماهه ۲۰۸۸۰ تومان است که رشد ۸۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.قیمت سهم ۱۶۵۴ تومان و بازدهی یک ماهه آن حدود ۲۴ درصد بوده است...انتهای خبر

0
0