سهم گلچین
1401/03/24
10:36
📌وضعیت معامله خودرویی‌ها 🔹خودرو با قیمت 215 تومان افزایش بیش از 1.5 درصدی داشته و حجم معامله آن به 250 میلیون سهم رسیده است ؛ خرید حقیقی 86 درصد ...

📌وضعیت معامله خودرویی‌ها🔹خودرو با قیمت ۲۱۵ تومان افزایش بیش از ۱.۵ درصدی داشته و حجم معامله آن به ۲۵۰ میلیون سهم رسیده است ؛ خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد


🔹خساپا با پشت سر گذاشتن حجم معامله ۱۶۰ میلیونی برروی قیمت ۱۹۵ تومان رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۹۲ درصد


🔹خگستر با افزایش حدود ۵ درصدی برروی قیمت ۳۴۶ تومان جابجایی ۲۰۳ میلیون سهم را ثبت کرده است ؛ خرید حقیقی ۹۰ درصد


🔹خبهمن نوسان مثبت با قیمت ۱۸۸ تومان دارد و حجمم معامله آن از ۴۳ میلیون سهم عبور کرده است ؛ خرید حقیقی ۸۱ درصد و حقوقی ۱۹ درصد🔹خزامیا با پشت سر گذاشتن حجم معامله ۱۳ میلیونی برروی قیمت ۹۸۳ تومان در مثبت ۴.۹۱ درصد معامله می‌شود ؛ خرید حقیقی ۷۸ درصد و حقوقی ۲۲ درصدانتهای خبر

0
0