کدال۳۶۰
1399/11/14
09:29
#گکوثر ❇️ زمانبندی #پرداخت_سود #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 1399-11-14 09:29:48 (719050) ➖➖➖...

#گکوثر


❇️ زمانبندی #پرداخت_سود #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۰۹:۲۹:۴۸ (۷۱۹۰۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0