نبسا
1399/10/07
11:23
گزارش فروش جالب توجه یکی از شرکت های گروه لاستیک که می تونه توجه تحلیلگران بنیادی رو در ادامه بیشتر جلب کنه... #پاسا فروش 9 ماهه این شرکت به عدد 5...

گزارش فروش جالب توجه یکی از شرکت های گروه لاستیک که می تونه توجه تحلیلگران بنیادی رو در ادامه بیشتر جلب کنه...#پاسا


فروش ۹ ماهه این شرکت به عدد ۵۱۴۴ میلیارد ریال رسید که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۶۳۸ میلیارد ریال بودافزایش نرخ این شرکت نسبت به ابتدای سال چیزی نزدیک به دو برابر می باشد!


به این شکل باید در انتظار شفاف سازی شرکتی دیگر در گروه لاستیک باشیمسهم در حال حاضر به قیمت ۲۶۰۰ تومان و بازه منفی در حال داد و ستد است


۹۹.۱۰.۷

انتهای خبر

0
0