ساعت بورس
1400/03/04
11:09
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نماد: 498 صف خريد: 30 مثبت بدون صف: 109 منفي بدون صف: 94 صف فروش: 262 #D1400_3_4 11:06

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نماد: ۴۹۸


صف خرید: ۳۰


مثبت بدون صف: ۱۰۹


منفی بدون صف: ۹۴


صف فروش: ۲۶۲


#D۱۴۰۰_۳_۴ ۱۱:۰۶انتهای خبر

0
0