سهم گلچین
1399/10/29
12:06
#وسمازن #دروز به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري عدالت استان مازندران(وسمازن)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليان...

#وسمازن #دروز


به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری عدالت استان مازندران(وسمازن)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه و روز دارو(دروز)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت شرکت با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.
#غزر #آسیا


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت صنعتی زر ماکارون(غزر)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بیمه آسیا(آسیا)پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه_عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هییت مدیره بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.#کایتا


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کایتا۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ایتالران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.#وسیلام


به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری استان ایلام(وسیلام)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.
#ثامید


به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت توسعه و عمران امید (ثامید۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
#خلنت


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت تولیدی لنت ترمز ایران(خلنت)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از ۵۰درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۷۱۲۹۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، ضروری است سرمایه گذاران محترم با توجه به تغییرات بیش از ۵۰درصدی قیمت سهام،اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال( codal.ir )که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می باشد را مبنای تصمیم گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب نمایند.
#بشهاب


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت لامپ پارس شهاب(بشهاب)با توجه به اتمام دوره توقف مربوط به ظن دستکاری بازار(مبتنی بر اطلاعات یا معاملات)با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.#دی


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (دی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک دی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران#وزمین


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وزمین۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک ایران زمین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.#وگردش


به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وگردش۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک گردشگری متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.شفاف سازی #وگردشبرگزاری مزایده


موضوع مزایده: بانک گردشگری (سهامی عام ) در نظر دارد در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، نسبت به واگذاری بخشی از سرمایه گذاری های خود در شرکتهای نگین افق نیایش ۱۰۰٪-سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش ۷۰٪-مجتمع صنعت فولاد بناب۶۶٪-نساجی کاشمر ۵۸٪-باشگاه گردشگری ایرانیان ۴۹٪-پرستیژلند ایران۳۱٪-کارگزاری آگاه ۲۰٪-تلاشگران اندیشه کاراد۲۰٪-تجارت بین الملل هم وطا آریا۱۵٪ را با رعایت تمامی تشریفات و ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران ( سهامی عام ) اقدام نماید.#سفاسی


به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فارسیت اهواز(سفاسی۱)،پس از افشا اطلاعات با اهمیت گروه ب ، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ آماده انجام معامله می باشد.
#خاور


به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل (خاور۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ آماده انجام معامله می باشد.انتهای خبر

0
0