سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/16
10:16
#ارزش_معاملات_خرد: 2,835 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-136 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,442,897 🟢 ‎+2,246‎ (+0.2%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-3 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۲,۸۳۵ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۱۳۶ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۴۲,۸۹۷ 🟢 +۲,۲۴۶ (+۰.۲٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۳ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0