نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/09/23
08:58
✅سوئیچ کردن مدل بازار تا حدود زیادی از رفتار توده واری چند وقت قبل فاصله گرفته و جریان پول به صورت پریودیک در صنایع مختلف به شکل دوره ای حرکت می ...

✅سوییچ کردنمدل بازار تا حدود زیادی از رفتار توده واری چند وقت قبل فاصله گرفته و جریان پول به صورت پریودیک در صنایع مختلف به شکل دوره ای حرکت می کند. این موضوع بشدت برای تریدرهای حرفه ای میتواند خوب باشد چرا که برای انتخاب صنعت و سهم باید تحلیل کند و بازار به صورت توده واری در تمام صنایع حرکت نمی کند.سعی کنید در بازار نوسان های کوتاه مدتی بگیرید و با تکنیک هایی ورود پول به سهم ها و صنایع مختلف را شناسایی کنید. تکنیک هایی مانند تابلو خوانی، تکنیکال یا هر روش دیگری.دیگه کمتر شاهد خواهیم بود همه چیز با هم صف خرید یا صف فروش باشد و شاید این موضوع تا چند ماه آینده نیز بر همین منوال باشد.در پست بعدی یک کتاب معرفی میکنم بهتون برای نوسان گرفتن.

انتهای خبر

0
0